شما میتوانید کالا درخواستی خود را در تمامی مناطق ایران   تحویل  وسپس مبلغ فاکتور را  پرداخت نمایید