زمان دریافت کالا برای تهران : 2 الی 3 ساعت پس از ثبت سفارش
زمان دریافت کالا برای شهرستان  4 روز کاری